Usługi finansowo-księgowe

Oferta w zakresie usług finansowo-księgowych obejmuje w szczególności: 
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), odpowiednie ewidencje i rejestry, 
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
  • sporządzanie deklaracji podatkowych, 
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, 
  • sporządzanie analiz finansowych z działalności gospodarczej Państwa przedsiębiorstwa umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji.
Kancelaria Podatkowa "WM" Wioletta Skonieczna
ul. Powstańców Styczniowych /2B m.101
09-400 Płock
Email: skonieczna@kancelaria-skonieczna.pl
Telefon: 024 264-62-62, 512336430
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia