25 lecie biura rachunkowego

Doradztwo podatkowe

Oferta w zakresie doradztwa podatkowego obejmuje w szczególności: 

Stałej obsługi podatkowej w oparciu o stałą umowę przewidującą kompleksowe wsparcie podatkowe i księgowe w zakresie VAT, CIT, PIT, PCC oraz podatki lokalne uwzględniając aktualne potrzeby Klienta. Stała obsługa podatkowa polega na: 
  • opracowaniu opinii, 
  • konsultacjach telefonicznych, 
  • sporządzaniu zapytań o interpretacje indywidualne, 
  • sporządzaniu zażaleń, odwołań oraz innych pism kierowanych do organów podatkowych. 
Audyt podatkowy,którego głównym celem przeprowadzenia jest: 
  • dostarczenie informacji odnośnie poprawności działań, 
  • identyfikacja nieprawidłowości i ocena ryzyka ich pojawienia się, 
  • wskazanie obszarów obarczonych ryzykiem, 
  • diagnoza stanu rozliczeń podatkowych oraz procesów związanych z księgowością i sprawozdawczością. 
Audyt podatkowy może być ukierunkowany na: 
  • działania optymalizacyjne, 
  • działania sprawdzające. 
Doraźne doradztwo podatkowe, polegające na incydentalnym wsparciu Państwa w określonym temacie oraz udzielaniu pomocy w zakresie prawa podatkowego, między innymi CIT, PIT, VAT, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne, PCC. Wynik pracy zazwyczaj kończy się sporządzeniem opinii podatkowej.
Kancelaria Podatkowa "WM" Wioletta Skonieczna
ul. Powstańców Styczniowych /2B m.101
09-400 Płock
Email: skonieczna@kancelaria-skonieczna.pl
Telefon: 024 264-62-62, 512336430
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia